Początki naszego Stowarzyszenia sięgają roku 2004, kiedy to zaczynaliśmy jako nieformalna grupa miłośników oręża polskiego i jazdy dawnej. W roku 2006 uzyskaliśmy osobowość prawną i obecnie już jako Stowarzyszenie staramy się realizować nasze cele statutowe. Należą do nich :
 • Kultywowanie tradycji oręża polskiego,w oparciu o XV - XVII-wieczną sztukę wojenną,

 • Krzewienie patriotyzmu i wartości rycerskich,zwłaszcza w pracy z młodzieżą i miłośnikami historii,

 • Tworzenie pozytywnego wizerunku regionu w oparciu o jego historię,

 • Pomoc osobom niepełnosprawnym i chorym (zwłaszcza dzieciom i młodzieży),

 • Promowanie jazdy konnej, fechtunku i łucznictwa jako sposobu spędzania wolnego czasu.

  Bitwa Świecino

Staramy się w miarę możliwości aby nasze wyposażenie, broń oraz stroje były zgodne z realiami epok, które odtwarzamy tzn. XV i XVII wieku. Odtwarzamy takie formacje jak : husaria, jazda pancerna,lisowczycy,kozactwo zaporoskie a także średniowiecznych strzelców konnych.

Jesteśmy zapraszani do udziału w wielu znamienitych widowiskach historycznych, m.in.

 • „Vivat Vasa” w Gniewie

 • „Terra Heroica” w Kamieńcu Podolskim na Ukrainie

 • „Dni Wilanowa” w Warszawie

 • „Zdobycie Tykocina” w Tykocinie

 • „Widowisko Historyczne – Zdobycie Klasztoru na Karczówce” w Kielcach

Uświetniamy również swoją obecnością uroczystości o charakterze lokalnym, m.in.

 • Rocznica śmierci Jakuba Wejhera , patrona Chorągwi w Wejherowie

 • Leśny Maraton Rowerowy Kępino koło Wejherowa

 • Majówka Integracyjna w Redzie

 • Dzień Dziecka w Redzie

 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Gdańsku

 • Regionalne Zawody w Skokach Przez Przeszkody w Rekowie

 • Gonitwa „Hubertusa” w Rekowie

 • Wystawy sprzętu i zdjęć z inscenizacji pt. "Jak w dawnej Rzeczpospolitej wojny prowadzono"

Uważamy że prawdziwe ideały rycerskie zrealizować się mogą najgłębiej poprzez pomoc osobom potrzebującym. Stąd nasz aktywny udział w imprezach o charakterze integracyjnym i charytatywnym.

Zostaliśmy też dostrzeżeni przez prasę lokalną i telewizję:

 • program TVP 2, magazyn „Ekspres Repotrerów” ( spełnienie marzenia ciężko chorej Weroniki )

 • program TVP POLONIA , reportaż z „Dni Wilanowa” 2006

 • program TVP 3 Gdańsk, reportaże z „Vivat Vasa” w Gniewie

 • program TTM, Telewizja Chopin, reportaże z okazji lokalnych uroczystości

Jesteśmy współorganizatorami inscenizacji „Bitwy pod Świecinem 1462 r.” , imprezy cyklicznej odbywającej się z reguły w drugiej połowie sierpnia w Świecinie, datowanej na drugą połowę XV wieku.

Serdecznie zapraszamy w szeregi Chorągwi Wejhera osoby pasjonujące się odtwórstwem historycznym, którym nieobce są ideały rycerskości, zwłaszcza poświęcenie i samodyscyplina.