Osoba kontaktowa: Płk. Michał Szarzyński
e-mail: husarz6@wp.pl
tel.: 509 787 555

Osoba kontaktowa: Janusz Całka

tel.: 501 086 793


Miejsca spotkań:
Łączka koło Stajni Pegaż - Reda ul. Rzeczna